Prof. Dr. Hasan AKAY

Prof. Dr. Hasan AKAY
Prof. Dr. Hasan AKAY

Biyografi

Prof. Dr. Hasan Akay (Bahçecik/İzmit, l957). İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1981). Bir müddet Özel Yıldız Koleji’nde edebiyat öğretmenliği yaptı (1981-82). Yeni Türk Edebiyatı alanında 1989’da doktor, 1998’de doçent, 2004’te profesör unvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.de Türk Dili öğretim görevlisi olarak (1983-84), Mimar Sinan Üniversitesi (1992-2002) ile Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı (2002-2010). FSMVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yaptı (2012-2018). TDK Bilim Kurulu Üyeliğinde bulundu (2013-2016). Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir (2019-).

*Çeşitli dergilerde ve gazetelerin sanat edebiyat sayfalarında yazdı. Bazı şiirleri yabancı dillere çevrildi. *Ödülleri: Suffe Şiir Ödülü (1983); “Edebi Tenkit" dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü (1998), “Bir Şiiri İnceleme” dalında Homeros Şiir İnceleme Ödülü (2005); "Deneme" dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü (2015).

*Yayımladığı kitaplar:

Fatih'ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, 2 cilt, İşaret Yay., İstanbul l997; Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998; Cenab Şahabeddin, Timaş Yayınevi, İstanbul 1998 (3.b., Şule Yay.2015); Tevfik Fikret, Timaş Yayınevi, İstanbul 1998 (3.b., Şule Yay.2015); Servet-i Fünûn'un Şiir Estetiği, Kitabevi Yayınları, İstanbul l998; Evrâk-ı Eyyâm (Cenab Şahabeddin), Timaş Yayınevi , İstanbul l998; Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, Kitabevi Yayınları l998; Şiiri Yeniden Okumak/Bir Yapıçözümleme Girişimi, Kitabevi Yayınları 2003 (3.b., Şule Yay.2016); Rübâb-ı Şikeste/Tevfik Fikret (A.Uçman’la), Çağrı Yayınları 2005; Cumhuriyet Dönemi Şiirimizin Altın Sayfaları (S.Umran’la), 2006; Kare-Deniz/Behçet Necatigil’in Şiiri Üzerine, 3F Yayınevi 2006; Şiir Alâmetleri, 3F Yayınevi, İstanbul 2006; Mevlânâ’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak/Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlânâ (İ.Öztürk’le), 3F Ya y., İst. Kasım 2007; Doğrandıkça Artan Ekmek/Şiir İncelemeleri, Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, 2008; Şiire Yeniden Bakmak/Bir Yapıçözümleme Girişimi, Akademik Kitaplar Yay., 2009  (3.b., Şule Yay.2016); İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı-41 Dize 41 Yorum (F.Andı ile), Hat Yayınları, 2010; Hiç Ferahlığı, Hat Yayınları, İstanbul, Ekim 2011; Ehlidildeniz, Şule Yayınları, İstanbul Mart 2015; Anlamın Çağrısı, Şule Yayınları, Ekim 2017; Yeni Türk Edebiyatında Amentüler, Şule yay., İstanbul Temmuz 2018; Kırıldıkça Büyüyen Taşlar, Şule Yay., İstanbul Kasım 2019; İzleri Temizlemek/Yapısökümcü Bakış Tarzı ve Metin Yorumlama, Şule Yay., İstanbul, Haziran 2021;  Bütüncül Düşünmek / Holistik Bakış Tarzı ve Metin Yorumlama, Şule Yay., İstanbul, Aralık 2021..  

*Yayımladığı şiir kitapları: Gökkuşağı Alnım, Özge Yayınları, İstanbul 1983; Ay Dervişleri, İz Yayıncılık, İstanbul 1992; Savaş Görmüş Çocukların Şiiri, Yesevi Yayıncılık, İst.1993; Ebrû Şiirleri, İyiadam Yayınları, İstanbul Kasım 2001; Mavi Kuşlu Tükenmez Kalem, M.E.B.Yayınları, Ankara 2013; Kahire Şiirleri, Şule Yay., İstanbul 2018.

 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2010
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

2004
Sakarya Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1998
Mimar Sinan Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1996
Mimar Sinan Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Bingöl, Selim, “Yeni Türk Edebiyatında Mukaddimeler”, SAÜ SOSBİL, Haziran 2007.
 • Yardımcı, Fatih, “Modern Türk Şiirinde Baba”, SAÜ SOSBİL, Haziran 2007.
 • Kılıçlı, Emre, “Servet-i Fünûn ve İkinci Yeni Şiirinin Karşılaştırılması”, SAÜ SOSBİL, Haziran 2007.
 • Savaş, Selda, “Modern Türk Şiirinin Leylâları”, SAÜ SOSBİL, Haziran 2008.
 • Duran, Mustafa, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri Ve Etkileri”, SAÜ SOSBİL, Haziran 2008.
 • Bacaksız, Haluk, “Mehmet Âkir Ersoy’da Aile, Toplum ve İnsan”, SAÜ SOSBİL, Haziran 2008.
 • Kara, Murat, “Modern Türk Edebiyatında Mevsim Şiirleri (1860-1901)” , SAÜ SOSBİL, Haziran 2008.
 • Ahmet Karakuş, “Modern Türk Şiirinde Hüzün ve Melâl”, SAÜ SOSBİL, 27 Temmuz 2009.
 • Nalan Kazaz, “Ahmet İğciler’in Hayatı, Sanatı Ve Eserleri Hakkında Bir İnceleme”, Sosyal Bil. Ens. Türk Dili ve Ed. Bölümü, Mayıs 2010.
 • Emina Vildic, “Modern Türk Edebiyatında Bosna Savaşının Etkileri”, Sosyal Bil. Ens. Türk Dili ve Ed. Bölümü, Mayıs 2010.
 • Ferik, Elmas, “Alev Alatlı'nın Kâbus ve Rüya Romanlarında Modernizm ve Yeni Dünya Düzeni”, SAÜ SBE, YL Tezi, 07 Eylül 2012 (Ortak Danışman).
 • Şimşek, Rafet, “Halit Ziya’nın Fransız Edebiyatı Numune ve Tarihi Adlı Eseri ve Değeri”, 09.11.2012 17 Haziran 2013 PT. 10.00 YL Mevlevihane
 • Çetin, Melek, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gül İmgesi”, 02.07.2012 17 Haziran 2013 PT. 11.00 YL Mevlevihane
 • Duman, Emine, “İbrahim Yıldırım’ın Kuş Evinin Efendisi Romanında Dil ve Anlatım”, 12.02.2013 17 Haziran 2013 PT. 14.00 YL
 • Demir, Kübra , “Tevfik Fikret’in Resmindeki Şiir, Şiilerindeki Resim”, 19.03.2012 17 Haziran 2013 PT. 15.00 YL Mevlevihane
 • Yılmaz, Hüseyin “Modern Türk Hikayesine Mustafa Kutlu’nun Getirdikleri”, 28.06.2012-Haz. 2013.
 • Şeyma Ayyıldız Sümer, “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Yapı Kurucu Unsur Olarak Zaman”, FSMVÜ SBE YL Tezi, 19.03.2012- Haziran 2014.
 • Ercan Yılmaz, “Modern Türk Şiirinde Güzel Algısı”, FSMVÜ SBE YL Tezi, 26.07.2012- Haziran 2015.
 • Selime Tütüncü, “Halit Ziya Uşaklıgil’in Roman Kahramanlarında Hayat Tenkidi, 30.05. 2014- 2015.
 • İsa Karaarslan, “İkinci Yeni Sözlüğü”, FSMVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2012.
 • Hacer Atmaca, “Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Aile Hayatı”, FSMVÜ SBE YL Tezi, Haziran 2016. (Sürmekte)
 • Mustafa Buğaz, “Servet-i Fünun Romanında Hiçlik”, FSMVÜ SBE YL Tezi, 02.07.2013-Haziran 2014. (Sürmekte)
 • Sezanur Altuntaş, “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Peygamber Kıssaları”, 30.05. 2014.
 • Muhammet Sarı, “Meşrutiyet Devri Türk Şiirinde Millet Tasavvurları”, 30.05. 2014 (Sürmekte)
 • Süleyman Nasır İbrahim, “Mehmed Akif ve Abdullah et-Tayyib’in Şiirlerinde Geleneğin İhyası, 30.05. 2014.
 • Türkan, Hüseyin, “Türk Romanında Resmi İdeolojinin İronisi: Oğuz Atay Örneği” FSMVÜ Haziran 2017
 • Ural, A. Ali, “Hızırla Kırk Saat’in Kurgusal Yapısı”, FSMVÜ Haziran 2016
 • Terzi, Berna, “Halid Ziya’nın Roman Kahramanlarında Ahlaki ve Kültürel Bocalama“, 30.05. 2014- Haziran 2017
 • Kaya, Sevim Zehra, “Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüme Yaklaşımı Çerçevesinde Letâif-i Rivâyât’taki Sosyal Kavramlar”, FSMVÜ Haz. 2017
 • Yerlioğlu (Demirci), Sevgi, “Necip Fazıl’ın Eserlerinde Poetik Cedel“, FSMVÜ Ekim 2018.
 • JAKUPI, MUHAMMED, “Makedonya ve Kosova Türk Çocuk Şiirinde Evrensel Değerler”, FSMVÜ, SBE, 05.06.2018
 • ÜNLÜ, BETÜL, “Modern Türk Şiirinde Kudüs”, FSMVÜ, SBE, 23.07.2018
 • KAYA, HAMZA, “Süreli Yayınlarda Darbe ve Darbenin İzleri”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Devam Ediyor)
 • KIAHJA, SHUKRIJE, “Arnavutların Fikir ve Edebiyat Dünyasında Mehmed Âkif Ersoy’un Etkisi ve Hakkındaki Yorumlar”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Devam Ediyor)
 • MANTICI, MERVE, “Durali Yılmaz’ın Romanlarında Kahraman-Mekan İlişkisi”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Haz. 2019.
 • SUBAŞI, ŞEYMA, “Cahit Zarifoğlu’nun Eserlerinde İyilik ve Kötülük İmgeleri”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Haz. 2019
 • Ay, Kübra, İkinci Yeni Şiirinde Sinematografik İmgeler, FSMVU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağ 2020
 • Karakuş, Nefise Kübra, “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Tasarım ve Mekânın Rûhu”, FSMVU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağ 2020
 • Bilgin, Didem, "“Mavera Şairlerinin Şiirlerinde Varoluşçu Başkaldırı Biçimleri”", FSMVU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağ 2020
 • Türker, Firdevs, "15 Temmuz Darbe Girişiminin Edebiyat Sanat Ve Düşünce Dergilerindeki Yansımaları”, FSMVU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağ 2020
 • Kılınç Emine, "Cahit Zarifoğlu’nun Şiirlerinde Görme Biçimleri", FSMVU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tem. 2021
 • Evin, Sema, “Behçet Necatigil’in Şiirlerinin Söz-Eylem Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi”, FSMVU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tem. 2021
Doktora Tezleri
 • Kara, Murat, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Şiirinde Endişe”, SAÜ SOSBİL, Dok.Tezi, (2.Danışman , 2011-2019)
 • Demirel, Serhat, “Modern Türk Şiirinde Okur”, SAÜ SOSBİL, 2011, Dok.Tezi, (2.Danışman , 2011-2019).
 • Kahramanlı, Nergis İbadullayeva, “Servet-i Fünûn’da Mekân, Eşya, Kıyafet”, SAÜ SOSBİL, Şubat 2013.
 • Selda Savaş, Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Anlam/İdeal Arayışları, SAÜ SOSBİL,Şubat 2013.
 • Ural, A. Ali, "Türk Hikâyeciliğinde Anlatıcı- Okur İlişkileri (“Sabahattin Ali, Sait Faik Ve Mustafa Kutlu Örnekleri)", 19 Ocak 2017
 • Hamada, Reda, "Türk ve Arap Edebiyatlarında Toplumcu ve Gerçekçi Fikrin Yansımaları / Erdem Bayazıt ve Emel Dunkul Örnekleri", Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2017- Temmuz2020)
 • ENSER, RAMAZAN, “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geleneğin Tezahür Odakları Olarak İnsan, Zaman ve Mekan”, FSMVÜ, SBE, 30.03.2018
 • ABDALLAH, Suliman Nasır Ibrahim, “Sezai Karakoç, Abdullah et-Tayyib ve T.S. Eliot’ın Şiir ve Nesirlerinde Medeniyet Algısı”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019 (Devam Ediyor)
 • DEMİR, KÜBRA, “Servet-i Fünûn Romanında Yokluğun Arkeolojisiı”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019 (Devam Ediyor)
 • YILMAZ, HÜSEYİN, “Türk Romanında Özel Hayatın Tezahürü ve Mahremiyetin Dönüşümü (Tanzimat Dönemi 1872-II. Meşrutiyet 1908)”, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019 (Devam Ediyor)
 • Türkan, Hüseyin, Tanzimat Sonrası Türk Romanında Hayatın Anlamı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Haz. 2020 Devam ediyor)
 • Yakupi, Muhammed, éİkinci Yeni Şiirindeki Parodi, Pastiş ve İroni Yansımaları", Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şubat 2021 Devam ediyor)
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Mensur Şiirler'de 'Düzyazılmış-Şiir'den İzler (Modern Türk Edebiyatında Mensur Şiirin Yüz Göstermesi: Aloysius Bertrand’ın Gaspard De La Nuit’si İle Hâlid Ziya’nın Mensur Şiirler’i Arasında Bir Karşılaştırma)”, Journal Of Turkısh Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı -I-, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyeteri Bölümü Yay., Volume 30/ I, 2005. s. 75-95.
 • “Okuma’nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak -‘ile Bile Okumak’ Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi/ Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı, Volume 4/3 Spring 2009, Temmuz 2009, s. 20-41.
 • “Mustafa Kutlu’nun “Eşik” Adlı Hikâyesini Yeniden Okumak”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Ahmet BURAN Armağanı, Volume 4/8, Fall 2009, sayı: 21, Aralık 2009, s.322-339.
 • “Yapısökümcü Bakış Tarzının Dil Felsefesi Üzerinden Gerçekleştirdiği Büyük Anlam ve Eylem Operasyonunu Yeniden Düşünmek”, Akademik İncelemeler Dergisi (AID), Cilt: 16 Sayı: 2, Ekim 2021, Sayfa: 270-283.
 • “İstiklâl Marşı”nın Kavramsal Boyutları (Hafıza Tarih Unutma Ve Düşünme Kavramları Bağlamında Mutlak Metin Merkezli Holistik Okuma Ve Yorumlama)”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Güz 2021 / Yıl 22, Sayı 46, s. 145-212 (Aralık 2021).
 • “İstiklâl Marşı”: O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak! / İlk Dizeyi Temsil ve Tevfik Kavramları Bağlamında Okumak”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), Özel Sayı, 2021; 41-53 ISSN: 1308-5069 - E-ISSN: 2149-0651 (DOI: 10.30767/diledeara.1048638)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • “İki Batı Arasında Doğu”, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı:1, İstanbul 1994, s. 19-38 (ayrı basım).
 • “Şiirde Eski Ve Yeni Meselesi”, İlmi Araştırmalar, sayı: 4, İstanbul 1995, s. 7-28 (ayrı basım).
 • “Üç Süleymaniye” Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı:4, İstanbul 1995, S. 7—28 (ayrı basım).
 • “Dilin Dili Ve Şiirin Dili”, İlmi Araştırmalar, sayı: 2, İstanbul 1996, s. 13-28 (ayrı basım).
 • “Oryantalist Bakış Açısı, Postmodernizm Ve Türk Aydınları, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı:5, İstanbul 1996, s. 7-25 (ayrı basım).
 • “Şiir Dili Ve Türk Şiir Dilinde Leke”, İlmi Araştırmalar, sayı: 3, İstanbul 1996, s. 7-18 (ayrı basım).
 • “Antolojiler: Şiirin Güldesteleri”, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı: 6, İst.1996, s. 7-32 (ayrı basım).
 • “Cenab Şahabeddin’in Güzellik Felsefesi”, Türkiyat Mecmuası, C.XX, İstanbul 1997, s. 13-35 (ayrı basım).
 • “Cenab Şahabeddin’in Aşk Felsefesi”, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Mehmet Akalın Armağanı), sayı:8, İstanbul 1997, s. 15-30.
 • “Tarih-i Kadime Dair Aykırı Ve Neşeli Bir Şerh”, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı:8 , İstanbul 1997, s. 13-31 (ayrı basım).
 • Şiirin Anlattığı Şeye Dönüşmesi: Aşkı Ve Ölümü, İlmi Araştırmalar, sayı: 5, İstanbul 1997, s. 7-39 (ayrı basım).
 • “Bir Şairin Son Arzusu“, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXVII, 1997, s. 1-21 (ayrı basım
 • “Adı İstanbul Olan…“, İstanbul Araştırmaları, sayı: 7, Güz 1998 (İstanbul –Ekim 1998), s. 111-123.
 • “Servet-i Fünûn Döneminde İntihar Arzusu: Mavi Uçurum“, Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı: 9-10, Mart 1999. s. 41-48 (ayrı basım).
 • “Haluk’un Amentüsündeki İnsanlık İdealine Dair“, İlmi Araştırmalar, sayı: 9, İstanbul 2000, s.23-32 (ayrı basım).
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Bir Çığlık: Arkasından , M.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, Kasım 2000, s. 37-41 (ayrı basım).
 • “Modern Türk Şiirinde Çarpıcı Bir İlişki: Elektriğe İlan-ı Aşk”, İlmi Araştırmalar, sayı: 12, İstanbul 2001, s. 7-16 (ayrı basım).
 • “Cahit Zarifoğlu’nun Gizli Ülkesi: İstanbul”, Cahit Zarifoğlu- Yürek Safında Bir Şair, haz. Alim Kahraman, Kaknüs Yay., İstanbul, Haziran 2003, s. 301-305.
 • “Cins Bir Hikayeci ve (C)insanlık Durumu”, Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri 18-19 Ekim 2004/ Bildiriler, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Sakarya 2005, s.24-33.
 • “Servet-i Fünûn Edebiyatı”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı- Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 287, Cilt: 7, Ankara 2006, s.270-279.
 • “Servet-i Fünûn Topluluğu (1896-1901) ve Şiiri”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı- Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 287, Cilt: 7, Ankara 2006, s.441-556.
 • “Şiirin Dayanılmaz Davetine Katılmak: Friedrich Rückert’in Mevlâna Celâleddin’i Anlama Tarzı Üzerine Bir Yorumlama” (İlyas Öztürk ile birlikte), The Journal of Rumi Studies/ Mevlâna Araştırmaları Dergisi, yıl:1, sayı:1, Mayıs 2007, 1-20.
 • "Modern Türk Şiirinde Derddaşlık Sorunsalı: ‘Bülbül’le Poetik ‘Hasbihâl’ler”, Merdivenşiir/Bahar 2008 (Nisan 2008), sayı: 15, s.98-113.
 • “Metnin Hız(r)ı/ Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Anlam ve Anlatım Gücü”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı: 1, Bahar, Yıl: 2013, s. 1-18.
 • “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret’in Değeri”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı: 3,, Bahar, Yıl: 2014 (Temmuz), s. 1-10.
 • “Doğrandıkça Artan Ekmek:Metinler Ve Ölümsüz Gül Metni”, Dergah, sayı: 77, Temmuz 1996, s.14-15.
 • “Yeni Hayat’ın Ötesi Var Mı?”, Hürriyet- Gösteri , sayı: 189, Ağustos 1996, s. 58-68.
 • “Sanatta Hüsn-i Talil Meselesi”, Türk Dili, sayı: 541, Ocak 1997, s. 90-97.
 • “Anlatılar Ve Ölüm”, Hürriyet- Gösteri , sayı: 201, Ekim-Kasım 1997, s. 64-65.
 • ”Modern Türk Şiirinde Zen-Budizm Düşüncesinin Etkisi“, İnsancıl, sayı: 112, Şubat 2000, s. 43-47.
 • “Haşim’in Yollar’ına Kem Gözle Bakan Şair”, Dergah, sayı: 92, Ekim 1997, s. 11, 21-22.
 • “Anlatılar Ve Ölüm”, Hürriyet- Gösteri , sayı: 201, Ekim-Kasım 1997, s. 64-65.
 • “Haşim’in Yollar’ını Yeniden Okumak”, Dergah, sayı: 94, Aralık1997, s. 7-9.
 • “Mürşidi Hayatı Arayan Postmodern Derviş Tipi: Osman”, Dergah, sayı: 96, Şubat 1998, s. 7-9.
 • “Modern Türk Şiirinde Üç Ölüm Daveti”, Dergah, sayı: 97, Mart 1998, s. 7-9.
 • “Tanzimat’tan Sonraki Değişim ve Comte’un Mektubu”, Kültür Dünyası, sayı: 11, Mart 1998, s. 18-22.
 • “Modern Türk Şiirinde Zen-Budizm Düşüncesinin Etkisi” , İnsancıl, sayı: 112, Şubat 2000, s. 43-47.
 • “Modern Türk Şiirinde Zen-Budizm Düşüncesinin Etkisi” , İnsancıl, sayı: 112, Şubat 2000, s. 43-47.
 • “Mai Deniz’in Siyah Yüzü”, Dergah, sayı: 125, Temmuz 2000, s. 7-8, 21-22.
 • “Âh Mine'l-Medya!”, Dergâh, sayı: 26, Ağustos 2000, s. 24.
 • “Bir Okuma Yöntemi Olarak Yapıbozuculuk ve ‘Aks-i Sada’ Şiirini Yeniden Okumak, Hürriyet-Gösteri, sayı: 226, Mart 2001, s. 66-71.
 • “Orhan Veli’nin Dayanılmaz Çığlığı: Deli Eder İnsanı Bu Dünya”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 233, Aralık 2001, s. 22-29.
 • “Çankırı Hapisanesinden Mektuplar –2-“ Şiirinin Işığında Nâzım Hikmet ve Gazâlî”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 235, Şubat- Mart 2002, s. 34-49.
 • “Safahat’ın ‘Önsöz’ü: Demokrat Bir Estetiğin ‘Mukaddime’si”, Hürriyet-Gösteri (Dosya: Doğumunun 120 Yılında ‘İnanmış Şair’ Mehmet Âkif Ersoy), sayı: 247, Nisan 2003, s. 72-79.
 • “Sözsüz İletişim İçin Yeni Bir Alfabe/ Somut Şiir Ya Da Görsel şiir –1“, Hürriyet-Gösteri, sayı: 253, Kasım 2003, s. 76-84.
 • “Sözsüz İletişim İçin Yeni Bir Alfabe/ Somut Şiir Ya Da Görsel şiir –2 / Bir Örnek: Tarık Günersel’in ‘Bir Bakışmanın Hikâyesi’ Şiiri“, Hürriyet-Gösteri, sayı: 254, Aralık 2003, s.72-78.
 • “Necatigil’in ‘Evlilik’ Şiirini Yeniden Okumak/ Yalnızlıklar Fraktali: Evlilik””, Hürriyet-Gösteri, sayı: 255, Ocak 2004, s. 42-50.
 • “Behçet Necatigil’in Yeni Türk Şiirinde Yaptığı ’Çıkartma”, Şiiratı- Yaz Kitabı, (Ağustos) 2004, s.14-27.
 • “Piyano Eşliğinde Romantik, Estetik Ve Erotik Bir Gösteri/ Cemal Süreya’nın “Striptiz” Adlı Şiirini, Cenab Şahabeddin’in “Yakazât-ı Leyliyye“ ve Yahya Kemal’in “Endülüs’te Raks” Bağlamında Yeniden Okumak”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 262, Eylül 2004, s.78-89.
 • “Adı Kötüye Çıkmış Bazı Sözcükler ve İkinci Yeni Şiiri”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 266, Ocak 2005, s.38-42.
 • “Sait Faik’in Metinlerindeki Gerçek ve Gerçeklik Durumları Üzerine”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 267, Şubat 2005, s.28-34.
 • “Yollar’da Kalan İzler / Ahmed Hâşim’in “Yollar” Adlı Şiirini Yeniden Okumak”, Şiiratı, Bahar Kitabı, Temmuz 2005, s. 16-40.
 • “Hakikat Peşinde Koşan Şiirin Trajik Kahramanı Tevfik Fikret” (Fikret'in 90. Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla), Hürriyet-Gösteri, sayı: 273, Eylül 2005, s.46-56.
 • “Modern Türk Şiirinin Ustaları-1- “Şair, Don Juan, Derviş/ Cenab Şahabeddin’in Kimliği, Eseri Ve Değeri”, Merdivenşiir, sayı: 9, Temmuz-Ağustos 2006, s. 72-92.
 • “Postmodernizmin Kötü Huylu Bir Virüs Olarak Portresi”, Türk Edebiyatı, sayı: 394, Ağustos 2006, s. 46-49.
 • “Görsel Şiir Üzerine Fantastik Yorumsamalar: Yüz'de Yüz Okuma Girişimi”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 282, Temmuz-Ağustos 2006, s.24-25.
 • “O Yangın Sizi Boyuna Yeniden Kavrar (Behçet Necatigil’in Lâle Şiirine Yeniden Bakmak”) , Merdivenşiir, sayı: 10, Eylül-Ekim 2006, s. 44-53.
 • “Modern Türk Şiirinde Yokluğun Felsefesi”, Türk Edebiyatı, Sayı: 396, Ekim 2006, s. 37-41.
 • “Akif”in “Gece”sini Gündüz Eden Sır: Sözde Şiir Gözde Leyla.”, Yediiklim, sayı: 201, Aralık 2006, s.57-58.
 • “Safahat’ın Öbür Yüzüne Bak, Korkma!”, Merdivenşiir, sayı: 11, Ocak 2007, s. 60-66.
 • “Merdiven Şiirleri/ Merdivenin Arka Merdiveni, Horozkop”, Türk Edebiyatı, sayı: 399, Ocak 2007, s. 42-44.
 • “Söz Geldi Göze Dayandı”, Zinhar, sayı: 6, Ocak 2007, s.1-2.
 • “Behçet Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış-1-”, Hürriyet-Gösteri, sayı:286, Ocak 2007, s.82-88.
 • “Behçet Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış -2-”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 287, Şubat 2007, s. 75-80.
 • “Behçet Necatigil’in ‘Merdiven’ Şiirlerine Holografik Bir Bakış -3-”, Hürriyet-Gösteri, sayı: 288, Mart 2007, s. 82-88.
 • "Açık Deniz"in Açıkları/Yahya Kemâl'in "Açık Deniz" Adlı Şiirini Yeniden Okumak, Merdivenşiir, sayı: 12, Şubat-Mart 2007, s.72-89.
 • “Şiirin Sayfada Görselleşmesi, Göz(s)el Şiir ve Ötesi”, Poetik Hars, Nisan 2007;
 • “Şiir Dili Ve Türk Şiir Dilinde Leke”, İkindi Yağmuru, sayı: 9-10,Temmuz-Ekim 2007, s.4-12.
 • “Açık Deniz"in Açıkları/Yahya Kemâl'in "Açık Deniz" Adlı Şiirini Yeniden Okumak, Merdivenşiir, sayı: 13, Nisan-Mayıs 2007, s.174-183.
 • “Okumayı Görmek ve Göstermek/’Okuma Alışkanlığı’ Üzerine Düşüncelet“, Türk Edebiyatı, sayı: 404, Temmuz 2007, s. 24-28.
 • “Fark Ve Derk /Bazı Kavramlar Üstüne Rastgele Sorular “, Türk Edebiyatı, sayı: 406, Ağustos 2007, 66-68.
 • “Celâleddin Gazelleri/ Friedrich Rückert'in Mevlânâ'dan İlhamla Yazdığı Şiirler” (İlyas Öztürk ile birlikte), Türk Edebiyatı, sayı: 408, Ekim 2007, s.61-66.
 • “Ebrû Çarpması”, Karagöz Edebiyat, sayı : 1, Şubat-Mart 2008, s.51-52.
 • “O Taraf’a Kulak Asmadan Ölmek Mümkün Müdür’/Yahya Kemal’in “O Taraf” Şiirini Derrida’nın ‘Hayat-Ölüm’ Kavramı Bağlamında Yeniden Okumak”, Türk Edebiyatı, sayı: 414, Nisan 2008, s.31-35.
 • “O Taraf’a Kulak Asmadan Ölmek Mümkün Müdür’/Yahya Kemal’in “O Taraf” Şiirini Derrida’nın ‘Hayat-Ölüm’ Kavramı Bağlamında Yeniden Okumak”, Türk Edebiyatı, sayı: 414, Nisan 2008, s.31-35.
 • "Modern Türk Şiirinde Derddaşlık Sorunsalı: ‘Bülbül’le Poetik ‘Hasbihâl’ler”, Merdivenşiir/Bahar 2008 (Nisan 2008), sayı: 15, s.98-113.
 • “Şiirin Yasakları ve Tapunaklar”, Karagöz Edebiyat, sayı : 2, Nisan-Mayıs 2008, s.22-23.
 • ‘Suskunluk Dönemi- Yalancı Şafak’, Türk Edebiyatı, II.Meşrutiyet 100 Yaşında, Özel Sayı, sayı: 417, Temmuz 2008, s. 54-60.
 • “Şiirde Anlamın Karadeliği: Orhan Velinin “Değil” Adlı Şiirini Alımlama Estetiği ve ‘Nâ-mevcutluk’ Kavramı Bağlamında Yeniden Okumak”, Hürriyet-Gösteri, Yaz (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2008, sayı: 294, s. 138-151.
 • “Yahya Kemal’in ‘Nazar’ında Neler Oluyor”, Hürriyet-Gösteri, Sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) 2008, sayı: 295, s. 18-24.
 • “Yapıçözüm Zurnacının Karşısında Limon Yemektir”, Konuşan: Merve Korkmaz, Hürriyet-Gösteri, Kış (Aralık-Ocak-Şubat) 2008-2009, sayı: 296, s.126-138.
 • “Nâzım Hikmet'in "Bu Bahçe" Rubaisini Yeniden Okumak”, Hürriyet-Gösteri, Yaz (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2009, sayı: 298, s.112-131.
 • “Yapıçözümün Çe’si: Metnin Canına Okumak!”, Türk Edebiyatı, Sayı: 447, Ocak 2011, s.52-55.
 • “Mehmet Âkif’te Hayatın ve Şiirin Gen-etiği”, İslâmi Edebiyat, Nisan-Mayıs-Haziran 2012, sayı: 57, s.19-21.
 • “Modern Türk Edebiyatında Yoklukla Gerçekleştirilen Bir Holografik Gösteri: Adem Kasidesi”, Karabatak, Sayı: 5, Kasım-Aralık 201 2,s. 18-23.
 • “Âkif’in Âh’ı…”, İslâmi Edebiyat, Ekim-Kasım-Aralık 2012, sayı: 59, s.34-37.
 • “Kim Demiş Kuru Bir Yaprağım Ben?”, Karabatak, Sayı: 6, Ocak-Şubat 2013, s. 16-17.
 • “Necip Fazıl Öldü Mü? Bu Ölüm Hangi Ölüm?”, Türk Dili/Ölümünün 30. Yıldönümünde Necip Fazıl, Özel Bölüm, Sayı:737, Mayıs 2013, s.79-81.
 • “Söz’ün Değeri”, Karabatak, Sayı: 7, Mart-Nisan 2013, s.16.
 • “Çile: İnen Nûr”, Karabatak, Sayı: 8, Mayıs-Haziran 2013, s. 68-72.
 • “Yöntem Diye Bir Şey Yoktur Diye Bir Şey Yoktur Diye Bir Şey…”, Karabatak, Sayı: 9, Temmuz-Ağustos 2013.
 • “Hızırla Kırk Saat’te Gözüken Anlam ”, Türk Dili, Aralık 2013, sayı: 744, s.33-36.
 • “Taberî Yaman, Paul De Mann Aman!”, Karabatak, Sayı: 14, Mayıs-Haziran 2014, s.20-21.
 • “Şairin Adı: Çile!”, İslâmî Edebiyat, Sayı: 63, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2014, s.14-16.
 • “Anlam ve Yorum Üzerine Rast-Gele Düşünceler –I-/ Taberî’den Beri Gelip Giden Yorumlar”, Karabatak, Sayı: 15, Temmuz-Ağustos 2014.
 • “Anlam ve Yorum Üzerine Rast-Gele Düşünceler –II-/ Taberî’den Beri Gelip Giden Yorumlar”, Karabatak, Sayı: 16, Eylül-Ekim 2014.
 • “Söz Anlam”dan “Öz Anlam”a/Gazzâlî Nerde, Gadamer Orda –II-”, Karabatak, Sayı: 18, Ocak-Şubat 2015, s. 28-39.
 • “Abdürrahim Karakoç’ta Aşk ve İman Hareketi”, İslâmî Edebiyat, Sayı: 64, Aralık 2014/Ocak- Şubat 2015, s. 21-26.
 • “Molla Kasım’a Karşı ‘Kararsız Kasım’/ Yapı-Çözüm Üzerine Rast-Gele Düşünceler”, Karabatak, Sayı: 19, Mart-Nisan 2015, s. 28-33.
 • “Metinlerarasılık İle İlham Perileri Arasında Gidip Gelen Düşünceler”, Karabatak, Sayı: 20, Mayıs-Haziran 2015, s. 18-29.
 • “Vârisi olduğumuz medeniyet…”, Karabatak Röportajı”, Hazırlayanlar: Rahşan Tekşen- Yusuf Koşal, Karabatak, Sayı: 20, Mayıs-Haziran 2015, s. 52-67.
 • “Şehirler ve Güzel İsimler”, Üsküdar Dergisi, sayı: 1, 29 Mayıs 2015, s. 47-52.
 • “Gösterge-Zen/Göstergeler İmparatorluğu Ve Zen Etrafında Gezen Düşünceler”, Karabatak, Sayı: 21, Temmuz-Ağustos 2015.
 • Diger Makaleler
 • "Hayatın Anlamı", Karabatak, sayı:38, Mayıs-Haziran 2018, s.22-25
 • "Bir Şehid Oğlu Şairin Bir Başka Şair Tarafından Savunulması", Karabatak, sayı:38, Mayıs-Haziran 2018, s.38-42
 • "Güzelin Çirkine Mahkûm Oluşu/ Postmodernizm", Karabatak, sayı:39, Temmuz-Ağustos 2018, s. 60-63.
 • "Şiirde Paganist Eğilimler ve Mit Meselesi", Karabatak, sayı:41, Kasım-Aralık 2018, s.42-51
 • "Derrida'ya Bir Haller Oluyor", Karabatak, sayı:39, Temmuz-Ağustos 2018, s.60-63.
 • "Cenab Şahabeddin: Tıp Kânûnu Ulemâsına Göre Fıtratın Mücrim Olmak Üzere Vücûda Getirdiği Bedbahtlar!", Karabatak, sayı:39, Temmuz-Ağustos 2018, s.60-63.
 • "Kıyım Karşısında Ne Yaptın Bugün İnsanlık İçin Ey Avrupa?", Karabatak, sayı:37, Mart-Nisan 2018, s.22-24.
 • "Metnin Metaforik Dili ve Bütüncül Algılama", Karabatak, sayı:40, Eylül-Ekim, 2018.
 • "Okumanın Ötesi ve Berisi", Karabatak, sayı:37, Mart-Nisan 2018, s.32-33
 • "Tutar Bir ÂhYahoo'yu Yâhûlarda!", Karabatak, sayı:36, Ocak-Şubat 2018.
 • Barbarlar Bar Bar Bağırıyorlar: Uygarlık Getirdik!, Karabatak, sayı: 30, Ocak-Şubat, 2017, 46-50.
 • Ah Senfonisi, Karabatak, sayı: 30, Ocak-Şubat, 2017, 32-32.
 • Cemaleddin Latiç: ”Milli Marşların Yazarlarıyız ve Ümmet-i Muhammed’xxin Sesleri”, Karabatak, sayı: 31, Mart-Nisan, 2017, 51-61.
 • Her Metinin Eti Yemmez! Niyetine Bakmak Lazım! (Metinlerarası İlişkiler Teşkilatı), Karabatak, sayı: 31, Mart-Nisan, 2017, 40-45.
 • Yapılacak Bir Şey Olmalı! Ama Ne?, Karabatak, sayı: 32, Mayıs-Haziran, 2017, 24-25.
 • ”Salavatla Analım Derken Seni” (Hazret-i Peygamberi Sözle Anlatmak Mümkün müdür?), Karabatak, sayı: 32, Mayıs-Haziran, 2017, 52-55.
 • Kuram Politikası, Karabatak, sayı: 33, Temmuz-Ağustos, 2017, 30-31.
 • ”Of Grammatology” Of (Yazı ya da Yapıçözümün Çözümü!), Karabatak, sayı: 34, Eylül-Ekim, 2017, 26-29.
 • Sanat, Dil ve İktidar, Karabatak, sayı: 34, Eylül-Ekim, 2017, 56-59.
 • Yazı-Yaşayabilmek!, Karabatak, sayı: 35, Kasım-Aralık, 2017, 16-17.
 • Ateş (Ç)almak Meşru mudur? İntihal Ne Der?, Karabatak, sayı: 35, Kasım-Aralık, 2017, 32-35.
 • Şehid Oğlu Bir Şairin Bir Başka Şair Tarafından Savunulması!, Karabatak, sayı: 38, Mayıs-Haziran, 2018, 38-43.
 • Hayatın Anlamı! (Ey Hayat Ey Anlamı! ya da ”Ne Hayat Ne İnsan Ne Anlam”), Karabatak, sayı: 38, Mayıs-Haziran, 2018, 22-25.
 • Cenab Şahabeddin: Tıp Kânûnu Ulemâsına Göre Fıtratın Mücrim Olmak Üzere Vücûda Getirdiği Bedbahtlar!, Karabatak, sayı: 39, Temmuz-Ağustos, 2018, 60-63.
 • Derrida’xxya Bir Hileler Oluyor!, Karabatak, sayı: 39, Temmuz-Ağustos, 2018, 32-33.
 • Güzelin Çirkince Mahkûm Oluşu (Po-Mo), Karabatak, sayı: 40, Eylül-Ekim, 2018, 24-25.
 • Şiirde Paganist Eğilimler ve Mit Meselesi!, Karabatak, sayı: 41, Kasım-Aralık, 2018, 42-51.
 • “Düşen Bir Yaprak Görürsen Ey Bâkî, Ey Gâlib, ey Cenab! Hatırla!”, Karabatak, Sayı:42, Ocak-Şubat 2019, s.34-45.
 • “Kavramın Silah Olarak Gözükmesi/İroni Ve Belagat Kavramı Üzerine Bir Sorgulama”, Karabatak, Sayı:42, Ocak-Şubat 2019, s.26-30.
 • “Düşen Bir Yaprak Görürsen Ey Daşçıoğlu! Bütün Yetimler Adına… Hatırla!”, Karabatak, Sayı: 43, Mart-Nisan 2019, s.35.
 • “Postmodernizm Yapıçözüm ve Haham Mantığı”, Karabatak, Sayı: 43, Mart-Nisan 2019, s.24-28.
 • “Felsefî Hantoloji / Felsefeye Musallat Düşünceler Ormanı”, Karabatak, Sayı:44, Mayıs-Haziran 2019, s. 82-87.
 • “Düşen Bir Yaprak Görürsen Ey Can, Ey Abdüsselam, Ey Tesla! Hatırla!”, Karabatak, Sayı:44, Mayıs-Haziran 2019, s. 18-24.
 • “Top Çeviren Kim? “Okur” Mu “Yazar” Mı “Okur-Yazar” Mı?, Karabatak, Sayı:45, Temmuz-Ağustos 2019, s.66.
 • “Yapısökümcü Okuma Tarzında Silesius’un Göz İzi Ve Pavlus’un Gölgesi”, Karabatak, Sayı:46, Eylül-Ekim 2019, s.18-24.
 • “Bir Hiç Meselesi”, Karabatak, Sayı:46, Eylül-Ekim 2019, s.22-26.
 • “Çölde Gölge Kervanı ve Postmodern Felsefenin İnsanlıkdışı Ormanı”, Karabatak, Sayı:47, Kasım-Aralık 2019, s.20-23.
 • “İz Operasyonu”, Karabatak, Sayı: 54, Ocak-Şubat 2021, s. 24-26.
 • “İzleri Okumak”, Olağan Hikâye, Şubat-Mart 2021, Sayı: 3 s. 28-40
 • “Âkif’in Zamanı: Müstakbel Şimdi!”, Karabatak, Sayı: 56, Mayıs-Haziran 2021, s..48-51
 • “Büyük Resmi Görmek”, Olağan Hikâye, Nisan 2021, Sayı: 4, s. 80-87
 • “Aşırı Yorum Algı Operasyonu: Kıbleyi Şaşırmak!”, Karabatak, Sayı: 56, Mayıs-Haziran 2021 s.106-108
 • ‘Tufan’dan Kurtulan Kim? Yûsuf Mu Züleyhâ Mı?..”, Olağan Hikâye, Haziran 2021, Sayı: 5, s. 68-75
 • “Âyet”in “İşaret”e İndirgenmesi, Karabatak, Sayı: 57, Temmuz-Ağustos 2021, s.16-18
 • “Yöntemin Şeytan Üçgeni”, Karabatak, Sayı: 58, Eylül-Ekim 2021, s.28-31
 • “Yokluğu Taklit Yerine Varlığı Tahsil”, Karabatak, Sayı: 55, Mart-Nisan 2021, s. 18-20.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • “Şiirde Anlamın Karadeliği: Orhan Velinin “Değil” Adlı Şiirini Alımlama Estetiği ve ‘Nâ-mevcutluk’ Kavramı Bağlamında Yeniden Okumak”, II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 07 Eylül 2006 “Kuram, Alımlama Estetiği, Yeni Yaklaşımlar”, Kongre Bildirileri, 1. Cilt, Yayına Hazırlayanlar: Binnaz Baytekin- Fatih Uluç, Sakarya Aralık 2006, s.286-294.
 • Akay, Hasan -Öztürk, İlyas, “Aynı Şiirin Farklı Çevirilerine Eleştirel Bir Bakış (Hammer Ve Rückert’in Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’inden Almanca’ya Yaptıkları Çeviriler Üzerinde Çeviribilim Açısından Eleştirel Bir Karşılaştırma”), Uluslar Arası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (24-25 Haziran 2005). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak. Yabancı Diller Eğitim Bölümü - Türkçe Eğitim Bölümü, Salon No: 110; Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları, hazırlayanlar: Cemal Yıldız- Latif Beyreli, Pegem A Yayıncılık, C.I, Ankara, Mayıs 2006, s. 595-612.
 • “Âkif’’in Safahat’ında Zamanın Ruhu”, Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy/ Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı 12-13 Mart 20011, Haz. Vahdettin Işık, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, no: 21, Yayını, İst., Kasım 2011, s. 233-249.
 • “Meallerarasılık Açısından Akif’in Kur’an Meali”, “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy ve Meali Sempozyumu (Direnen Meal)”, 07 Nisan 2013, FSMVÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (Basılacak).
 • “Modern Türk Şiirinin İki Başına Buyruk Şair”, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2013, Konya (Basılacak).
 • “Ne Yazık Doğmuyoruz Şimdi O Topraklarda”, 550 Yılın İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası Uluslararası Tarih Sempozyumu”, 08-10 Kasım 2013, FSMVÜ Tarih Bölümü- TTK, Y. Emre Enstitüsü işbirliği ile), (Basılacak).
 • "İktidar Olarak Müphemiyet", 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun Üni. Yay., Nisan 2018, İstanbul, s. 357-368
 • "Mehmed Akif'in Bülbülle Hasbihali", Anayurdunda Mehmet Akif Uluslararası Sempozyumu,nTiran-Arnavutluk, 10-14 Mayıs 2016.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • “Bilinmeyen Bir Dili Konuşmak: Ebrû ve Şiir”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kültür Merkezi’nce Düzenlenen “Ebrû Şöleni”nde sunulan bildiri. 14 Mayıs 2001.
 • “Yeni Türk Edebiyatında Poetikalar Üzerine Bazı Düşünceler”, SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer Salonu, 7 Mayıs 2003.
 • “Sait Faik’in Türk Edebiyatındaki Yeri”, Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Sait Faik’i Anma Programı, SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Kütüphanesi Toplantı Salonu, 12 Mayıs 2004.
 • “Tevfik Fikret ve Türk Şiiri”, Ölümünün 90. Yılında Tevfik Fikret’i Anma Toplantısı, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Konferans Salonu, 7 Aralık 2005.
 • “Sait Faik’in Metinlerindeki Gerçek ve Gerçeklik Durumları Üzerine Bazı Yorumlar”, Sait Faik’i Anma Günleri Bildirileri 18-19 Ekim 2004, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2005.
 • “Safahat’ın Açık (G)izi: Leylâ!”/ Ölümünün 70. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası, II: Oturum, 27 Aralık 2006.
 • “Bile Bile Okumak- İle Bile Okumak”, Okuma Alışkanlığı ve Edebiyat Öğretimi Oturumu, SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Konferans Salonu, 28 Nisan 2007, Cumartesi, Saat: 13.30-16.00.
 • “Okumayı Görmek ve Göstermek“, Sakarya Valiliği Özel İdare Etkinlikleri, Sakarya İl Özel İdaresi Kütüphanesi, 24 Mayıs 2007 Perşembe günü, saat: 16.oo-18.oo.
 • “Şiirin İcraları ve Mecraları”, Sakarya Büyükşehir Belediyesi/Edebiyat Atölyesi, 20 Mart 2008, Perşembe, saat: 17.oo-19.oo.
 • “Yahya Kemal Hâlâ Yaşıyor Mu?”/“2008 Yahya Kemal Yılı” Dolayısıyla Anma Toplantısı , 100. Yıl Üniversitesi Konferans Salonu (Van), 30 Mayıs 2008-01 Haziran 2008.
 • “Yahya Kemâl’in Şiiri/ Farkı ve Farkındalıkları”, TRT 2, Yahya Kemal Oturumu, Şubat 2009.
 • “Bir Hayat ve Sanat Modeli Olarak Mehmed Âkif ve Türk İstiklâl Marşı’nın Mantığı, Anlatım Gücü, Muhatapları”, Sakarya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Panel Konuşması, 12 Mart 2009, 15.00-17.00, AFA Kültür Merkezi, Sakarya.
 • “Çağdaş Türk Şiirinde Sedat Umran”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Başkanlığı Kültür Müdürlüğü (Oturum Başkanı: M. Nuri Yardım), Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 7 Kasım Cumartesi 2009, saat 14.00.
 • “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı (Muhataplarıyla Hasbihal)”, Sakarya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen Panel konuşması, SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Salon 3, saat: 11.oo, 17 Mart 2010 Çarşamba.
 • “Şairlerin En Bahtiyarı: Mehmet Akif ve Ölümsüz Eseri İstiklal Marşı”, Derince Belediyesi ve Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla düzenlenen Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Paneli/ Derince 27 Mart 2010 Cumartesi, saat: 19.30.
 • “İstiklal Marşı’nı Yeniden Okumak Üzerine”, Sakarya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen Panel konuşması, saat: 16.oo, 28 Aralık 2010 Salı.
 • “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı”, Fatih Üniversitesi, Konferans Salonu, 24 Aralık 2010 Cuma, 14.00-16.00).
 • “Mehmet Akif’in Mirası”, Kahraman Maraş Valiliği, Belediyesi ve Maraşder tarafından gerçekleştirilen 75. Yılında Mehmet Akif Sempozyumu’nda sunulan bildiri, 5-6 Şubat 2011 Ct.Pazar, K. Maraş, NFK Kültür Merkezi, saat: 10.oo-12.00.
 • “Mehmet Akif’in Derdi ve Hemderdi”, Zeytinburnu Zühtü Kurtulmuş Lisesi Konferans Salonu 75. Yılında Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı Paneli 15 ŞUBAT 2011 Salı 14.17.00.
 • “Mehmet Akif’in Safahât’ında Kavramlar”, Kartal Anadolu İHL/ Konferans Salonu 75. Yılında Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı Paneli 17 Mart 2011 Perşembe 14.oo-17.00.
 • “Mehmet Akif’in Safahât’ında Karakter Eğitimi”, Burhan Felek Lisesi/ Konferans Salonu 75. Yılında Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı Paneli 24 Mart 2011 Perşembe 14.oo-17.00.
 • “Mehmet Akif’in Safahât’ında Kavramlar”, Üsküdar Anadolu İHL/ Konferans Salonu 75. Yılında Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı Paneli 31 Mart 2011 Perşembe 14.oo-17.00.
 • “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı”, Çorum Belediyesi ile Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi’nin ortaklaşa düzenledikleri Akif Paneli, 08 Nisan 2011 Cuma, saat 19.30, Çorum Belediyesi Konferans Salonu.
 • “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı”, “Bir Karakter Heykeli Olarak Mehmed Akif”, (Anma Toplantısı), Düzenleyen: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tarih: 13 Mayıs 2011.
 • “En Çılgın Proje: Evliya Çelebi”, 17 Mayıs 2011, Güngören Kültür Merkezi, Evliya Çelebi Paneli (M.Duman ve F.Andı ile), 14.00-15.30.
 • “Asım’ın Alâmet-i Fârikası”, “Mehmet Akif Yılı” dolayısıyla İlçe Milli Eğ. Md tarafından düzenlenen “Akif ve İstiklâl Marşı” Paneli, Bursa İpekçiler İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu,20 Ekim 2011 Perşembe (Konuşmacılar: H.Akay, F.Andı, H. Yorulmaz).
 • “Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif’in Alâmet-i Fârikaları”, “Mehmet Akif Yılı” dolayısıyla düzenlenen “Akif ve İstiklâl Marşı” Paneli, Doğa Koleji Konferans Salonu, 25 Ekim 2011 Salı Yakacık (Konuşmacılar: H.Akay, F.Andı).
 • “Namık Kemal’in Farkındalıkları” Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, 7 Aralık 2011’de Çrş., saat: 14.00.
 • “M.Akif’in Âh’ı ve Nazargâhı”, Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, 7 Aralık 2011’de Çrş., saat: 11.00
 • “Mehmet Akif’in Kimliği ve İstiklâl Marşı”, Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi / Konferans Salonu, 14 Aralık 2011’de Çrş.
 • “Mehmet Akif’in Hüzün ve Şikayeti: İstiklâl Marşı”, 21 Aralık 2011’de Çrş, Doğa Koleji Genel Merkez Bostancı / Konferans Salonu.
 • “Mehmet Akif’te Kavramlar ve İstiklâl Marşı”, “Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ve Düşüncesi Paneli”, 30.12.2011 Cuma, Saat: 14.00 Yenikapı Mevlevihanesi Konferans Salonu
 • “Asımın Neslinden Bugüne Kalan…”, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 4 Ocak Çarşamba 2012, 14.00-15.30.
 • “Mehmet Âkif’in Anlatım Tarzı”, Akif ve İstiklal Marşı Paneli, 08 Mart Çrş- Perş..2012, 13.00 Gaziantep Üni.
 • “İstiklal Marşı’nın Alâmet-i Hârikaları: Kavram Dünyası” , Akif ve İstiklal Marşı Paneli, 12 Mart 2012, Tekirdağ Namık Kemal Üni.
 • “İstiklal Marşı’nın Kavram Atmosferi”, “90. Kabul Yılı Dolayısıyla İstiklal Marşı ve Akif Paneli/”, Malatya İnönü Üni., 13 Mart Salı.
 • “Değerlerin Şairi: Akif”, Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Paneli, 16 Mart 2012 Cuma, 15.30-17.00, Sakarya.
 • “Tarih ve Şiirde Şok Tedavi: Çanakkale Şehitleri” , Çanakkale Ruhu Ve Çanakkale Şehitleri Paneli, 21 Mart 2012 Çarşamba, Mevlevihane, 14.00 -16.00.
 • “Çanakkale’nin Gen-etik Kodu)/ Çanakkale Ruhu Ve Çanakkale Şehitleri” Konferansı, 24 Mart 2012 Ct , saat: 14.00-16.00, İslami Edebiyat Vakfı, Fatih-İstanbul
 • “Yöntem Yöntem Dedikleri”, “Edebiyat İncelemelerinde Yöntem” Çalıştayı, 18 Nisan 2012, saat:10.00-17.00 .
 • “İstiklal Marşı’nın Kavramsal Dünyası” , Akif ve İstiklal Marşı Paneli, 21 Nisan Ct. 2012 Aksaray Valiliği.
 • “Necip Fazıl’ın Çilesi Çilenin Necip Fazıl’ı”, 26-27 Mayıs 2012 Çrş. Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, K.Maraş
 • “Şairler ve Şehr-i Azam: İstanbul”, 23 Mayıs 2012 Çrş., saat: 15.00-16.00. Mevlevihane
 • “Sultan Fâtih’in Şiirleri”, Fetih Paneli/ Fetih Fatih Ve İstanbul (559. Fetih yılı dolayısıyla), 29 Mayıs 2012 Çrş. Mevlevijane.
 • “Abdürrahim Karakoç’ta Aşk ve İman Hareketi”, “Abdürrahim Karakoç’u Anmak ve Anlamak Paneli”, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi İşbirliği ile, 05 Ekim 2012, 14.00 Çorum.
 • “Karakoç’ta Aşk, İman, Öfke”, “Abdürrahim Karakoç/Aşk İman Öfke”, FSMVÜ, Mevlevihane Konf. Salonu, 12.12.2012 Saat: 1400-14.30,
 • “Asım’ın Neslinden İmam Hatip Nesline/ Mehmet Akiften Celal Hoca’ya Nesillerin Öncüleri Paneli”, Z.Burnu Kültür Ve Sanat Merkezi, 20 Aralık 2012 SAAT: 14.00 Perş.
 • Şairin Mirası ve Yas Çalışması”, FSMVÜ Ed. Fak. ve Söz Eylem Platformu işbirliğinde düzenlenen "76. Vefat Yıldönümünde Geçmişten Geleceğe Mehmet Akif Ersoy Paneli”, Topkapı Yerleşkesi Konf. Salonu, 25.12.2012, Saat: 1400-15.30.
 • Mehmet Akif’in Asım’ı ve Değerleri”, "Mehmet Akif Gençlerle Buluşuyor Paneli”, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kültür ve Sanat Merkezi, 27.12.2012, Saat: 14.00-15.30 ("Recep Durmaz, Hasan Akay, Sezai Coşkun).
 • “Âkif’te Derinlik Ko®kusu ve Uzay İdraki”, Âkif’i Anlamak Paneli, Derince Belediye Başkanlığı,12 Mart 2013 Salı Saat:14. 00,
 • “Akifin Sesinin Yükseldiği Yerler”, Akif Ve İstiklal Marşı Paneli, Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi, Beylikdüzü, 20 Mart Çrş. 14. 00-15. 30.
 • “Abdürrahim Karakoç’un Şiirinde Aşk Ve İman Hareketi”, Dünya Şiir Günü Dolayısıyla Abdürrahim Karakoç Paneli, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Pendik, 21 Mart Perşembe 2013, saat 19. 00-20. 00.
 • “Mehmet Akif’i Nerede Aramak Gerekir?”, “Mehmet Akif’in Fikir Dünyası”, Marmara Üni. Fen-Ed. Fak. TDE Bölümü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu, Göztepe Kampüsü, 27 Mart Çrş. 2013, saat: 14. 30.
 • “Sait Paşa İmamı Şiiri Neyi Anlatır?”, O6 Nisan 2013 Cumartesi, Sait Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi Anma Toplantısı ve Konser, 13. 00- 17. 30. FSM Güzel Sanatlar Fakültesi, Kandilli,, FSMVU Ed. Fak: Etkinliği.
 • “Meallerarasılık Açısından Akif’in Kur’an Meali”, “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy ve Meali Sempozyumu (Direnen Meal)”, Bahçeköy Belediyesi 07 Nisan Pazar, saat: 10.00-18.00.
 • “Özün Yüzde Gözükmesi: Büyük Doğu Kapaklarını Yüzünden Okumak”, Özü Yüzden Okumak- Büyük Doğu Kapaklarının Dili Sempozyumu, 09 Mayıs 2013, 1. Oturum: 11. 00-12. 20, (FSMVÜ Edebiyat Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üni. Edebiyat Fakültesi ve K. Çekmece Bld. si İşbirliği ile. Yer: Cennet Kültür ve Sanat Merkezi/K.Çekmece, Tarih: 09 Mayıs 2013 Perşembe, 09. 30-18. 00).
 • “Necip Fazıl’ın ‘Rûh’u”, Necip Fazıl Kısakürek Paneli, 24 Mayıs 2013 Cuma 14. 00 Sakarya/ (H. Yorulmaz, M. Doğan, H. Develi, H. Akay, F. Andı vd. ).
 • “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret’in Değeri”, İstanbul’un Fethinin 560. Yıldönümü Etkinlikleri/ Çağından Bugüne Fâtih Ve Fetih Sempozyumu, 29 Mayıs 2013, Çarşamba, Saat: 14. 00-16. 00, Yer: FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu, saat: 14. 00-15. 15.
 • “Hayat-Eser Bağlamında Âkif’in Toplumdaki Yeri ve Değeri”, “Dünden Bugüne Hayatın İçinde: Mehmet Âkif ve Şiiri” Paneli, 12 Mart 2014 Çarşamba, Edebiyat Fakültesi, Haliç Yerleşkesi, 14.oo-15.30, A-101.
 • “Modern Türk Edebiyatı”, 03 Mayıs 2014 Cumartesi, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile yürüttüğü ''Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı'' projesi kapsamında, K.Çamlıca Yerleşkesi 14.00-15.30
 • “Hakikatin Dili Olarak Edebiyat”, 03 Mayıs 2014 Cumartesi, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile yürüttüğü ''Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı'' projesi kapsamında, K.Çamlıca Yerleşkesi, 16.00-17.30
 • “Şiirimizde Su Arayanlar Su(ç)suzdur”, 24 Mayıs 2014 Cumartesi, 15.30,, Mardin Artuklu Üni. Rektörlüğü, Mardin.
 • “Şairin Adı: Çile”, 27 Mayıs 2014 Salı, Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i anma etkinlikleri kapsamında “Büyük Doğu’nun Büyük Şairi” Paneli, Sakarya Üni, Fen-Ed. Fak. 14.00.
 • “Dil Ve Edebiyat”, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile yürüttüğü ''Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı'' projesi kapsamında, Haliç Yerleşkesi, 14.00-17.30
 • “Modern Türk Ed.da Gelenekle Kurulan İlişkiler”, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile yürüttüğü ''Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı'' projesi kapsamında, Haliç Yerleşkesi, 16.00-17.30
 • “Dağlarca (Çocuk ve Allah)da (Daha) da Yaşayacak; Ancak…”, “Oktay Rifat, Dağlarca, Orhan Veli 100 Yaşında” Paneli, 14. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 20 Haziran 2014 Cuma, Sapanca AVM Konferans Salonu, Saat: 16.00.
 • “Şiire Değen Kanatlar/Şiir ve Diğerleri”, Şiir Ve Diğer Güzel Sanatlar” Paneli, Türkiye Yazarlar Birliği, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu, 22 Ekim 2014.
 • “Sözün Bittiği Yer: Çanakkale Şehitlerine”, 100. Yılında Çanakkale Paneli, Atik Valide Yerleşkesi, 18 Mart 2015.
 • “Tevriyeli Konuşma Hakkı”, Kendisi Olmayan Kelimeler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası, 11 Mayıs 2015
 • “Metnin Bir Yerinde Yediveren Sır/ Mustafa Kutlu’nun “Eşik” Adlı Hikâyesini Yeniden Okumak”, Bugünün Hikâyesi- Hikâyenin Bugünü/80 Sonrası Türk Hikayesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 19-20 Ekim 2007, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi, İstanbul.
 • “Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Melâl’in Lâl Hâli”, Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyum Bildirileri, haz. M.F.Andı-B.Aslan, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul, Haziran 2012, s.37-53.
 • “Özün Yüzde Gözükmesi: Büyük Doğu Kapaklarını Yüzünden Okumak”, Özü Yüzden Okumak- Büyük Doğu Kapaklarının Dili Sempozyumu, 09 Mayıs 2013, K.Çekmece Bld.si, Aralık 2013 (Hazırlayanlar: M.F.Andı-Bahtiyar Aslan), s. 13-19.
 • "Modern Türk Şiirinde Çatlak Ses ve Mutlak Ses", Kaldırımlardan Sakarya'ya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Yozgat Valiliği ve Bozok Üni., Bildiriler, 2018, C. II, s. 7-12
 • Diger Bildiriler
 • “Armağan: Sezai Karakoç” (Bildiri), XIII. İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç Anısına 20-25 Aralık 2021, T.C Kültür ve Turzm Bakanlığı, TYB, Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Kızlarağası Medresesi, 21 Aralık 2021, 11.00-12.00
 • “Arzdan Arşa Yükselen Ses”, 'Hissetmek ve Söylemek' Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Paneli FSMVU Üsküdar Yerleşkesi Konferabs Salonu, 27 Aralık 2021, Saat: 16.00-18.00
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Adı Kötüye Çıkmış Sözcükler ve İkinci Yeni Şiiri”, Cemal Süreya ve Sonrası, haz. Zühal Tekkanat, Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği ve Artshop Yayınları, Ocak 2008, s. 335-342.
 • “Cahit Zarifoğlu’nun Gizli Ülkesi: İstanbul”, Cahit Zarifoğlu- Yürek Safında Bir Şair, haz. Alim Kahraman, Kaknüs Yay., İstanbul, Haziran 2003, s. 301-305.
 • “Çanakkale Şehitlerine Şiirinin Gen-Etiği”, Çanakkale Kitabı, Hazırlayan: M. Fatih Andı, Hat Yay., Haziran 2015.
 • "Cahit Zarifoğlu'nun Şiirlerinde Tabiatın Tabiatüstü Olarak Gözükmesi",Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle /Cahit Zarifoğlu, Hazırlayanlar: M.F.Andı- H. Yorulmaz, Hat Yay., İstanbul 2017, s. 178-200.
 • "Şiirde Aşkın Devleti Ya Da Devletli Aşk/ Sultan Fatih'in Şiiri", Fatih Sultan Mehmed Kitabı, ed. Fahameddin Başar, FSMVÜ Yay., İstanbul 2018, s. 417-428
 • "Hakikat Peşinde Koşan Şiirin Trajik Kahramanı Tevfik Fikret", Tevfik Fikret Kitabı, Galatasaraylılar Derneği Yayını, Ankara 2015, s. 41-55.
 • Diger kitaplar
 • Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, 2 Cilt, İstanbul 1997, 1006 s.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Bilinen Ve Bilinmeyen Şaheserler Antolojisi (S.Umran’la birlikte), İst. 1994, 220 s.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Şaheser Çocuk Şiirleri Antolojisi (S.Umran’la), İstanbul 1995, 127 s.
 • Tevfik Fikret, İstanbul 1998, 176 s. (2.b., 3F, İst. Nisan 2007, 251 s; Genişletilmiş 3. Baskı Şule Yayınları, İstanbul 2015, 269 s.)
 • Cenab Şahabeddin, İstanbul 1998, 176 s.( 2.b., 3F, İst. Ekim 2007, 225 s; Genişletilmiş 3. Baskı Şule Yayınları, İstanbul 2015, 277 s.)
 • Evrâk-ı Eyyâm (Cenab Şahabeddin), İstanbul, Mayıs 1998, 301 s.
 • Servet-i Fünûn Şiir Estetiği, İstanbul 1998, 344 s.
 • Cenab Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, İstanbul 1998, 587 s. (“Edebi Tenkit” dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü, 1998).
 • Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul 1998, 410 s.
 • Şiiri Yeniden Okumak/ Bir Yapıçözümleme Girişimi, Kitabevi Yayınları, İstanbul, Aralık 2003, 301 s.
 • Fethin 550. Yılında İstanbul Şiirleri-Yazıları (Ortak Yayın), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başk. Yay. , İstanbul, Mart 2004.
 • İslami Terimler Sözlüğü, İşaret Yayınları, İstanbul Ekim 2005.
 • Rübâb-ı Şikeste/Tevfik Fikret, (A.Uçman’la birlikte), Çağrı Yayınları, İstanbul Kasım 2005.
 • Cumhuriyet Dönemi Şiirimizin Altın Sayfaları (Sedat Umran’la), 3F Yay., İst. 2006.
 • Kare-deniz / Behçet Necatigil’in Şiiri Üzerine, 3F Yayınevi, İstanbul 2006
 • Şiir Alâmetleri, 3F Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Mevlânâ’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak/Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlâna (2007 Unesco Dünya Mevlânâ Yılı Dolayısıyla Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ'ya Armağan), (İlyas Öztürk ile), 3F Yay., İst. Kasım 2007.
 • Şiiri Yeniden Okumak (Bir Yapıçözümleme Girişimi),Akademik Kitaplar Yay., İst.Ekim 2009,328 s.
 • Şiire Yeniden Bakmak (Bir Yapıçözümleme Girişimi),Akademik Kitaplar Yay., İst.Ekim 2009,334 s.
 • Doğrandıkça Artan Ekmek, Akademik Kitaplar Yay., İstanbul. Mart 2009, 320 s.
 • İstiklâl Marşı-İstikbâl Marşı 41 Dize 41 Yorum (M.F.Andı ile), Hat Yayınevi, İstanbul Aralık 2010.
 • Hiç Ferahlığı, Hat Yayınları, İstanbul Ekim 2011.
 • Mavi Kuşlu Tükenmez Kalem, M.E.B., Ankara 2013.
 • Ehlidildeniz, Şule Yayınları, İstanbul 2015.
 • Anlamın Çağrısı, Şule Yayınları, İstanbul Ekim 2017.
 • Yeni Türk Edebiyatında Amentüler, Şule Yayınları, İstanbul Temmuz 2018
 • “Kırıldıkça Büyüyen Taşlar”, Şule Yayınları, İstanbul Kasım 2019.
 • İzleri Temizlemek / Yapısökümcü Bakış Tarzı ve Metin Yorumlama, Şule Yay. İstanbul Haziran 2021
 • “Anlamlar Ölüyor Metinlerarasılıkta”, Metin Tahlilinde Yeni Yaklaşımlar, Editörler: Selçuk Çıkla-Şeyma Büyükkavas Kuran, Çolpan Kitap, İstanbul Ağustos 2021, s. 15-30.
 • Bütüncül Düşünmek / Holistik Bakış tarzı ve Metin Yorumlama, Şule yay., İstanbul Aralık 2021
Diğer Yayınlar
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 1920-2000 / Ders Kitabı (Editörler: Prof. Dr. Hasan Akay- Doç. Dr. Muharrem Dayanç), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir 2011, 198 sayfa.
 • “Ölüm İzliyor Beni” (Walter Savage Landor’dan çeviri), Karabatak, Sayı: 5, Kasım-Aralık 2012, s 98.
 • “Dilin Yaratıcı Kullanılışı” (Geoffrey N. Leech’ten çeviri), M.S.Ü. Fen/Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Ocak 1995, S. 7-21.
 • “Şiir Yorumu” (I.C.Hungerland’dan çeviri), Türk Dili, sayı: 507, Mart 1994, s. 205-211.
 • Sokaktakiler (1988 Nobel Edebiyat Ödülünü alan Necip Mahfuz’dan çeviri, roman), İst. 1989
 • Uzun Yol (Necip Kiylani’den çeviri, roman), İstanbul 1984.
 • Tevbekarlar (M.Lebib Buhi’den çeviri, roman), İstanbul 1979.
 • "Bosna'nın Milli Şairi Cemaleddin Latiç'le Söyleşi", Konuşan: H.Akay, Karabatak, Sayı: 31, Mart-Nisan 2017.
 • "Dil ve Edebiyat Üzerine" Hasan Akay'la Söyleşi, TRT OKUL "Dürr-i Meknûn" Programı, Hazırlayan: Prof. Dr. Derya Örs, 28 Şubat 2016, 21.00-21.45
 • "Erdem Bayazıt ve Şiiri Üzerine", TRT TÜRK, Gündem Edebiyat Programı/ 11, Konuşmacılar: H.Akay, M.F.Andı, E.N.Gürdoğan, 28 Temmuz 2013, 15.00-16.00.
 • “İki Mısra Arası” Programı, “Prof. Dr. Hasan Akay'ın Hayat Hikayesi”, VAV TV, (4. Bölüm), Hazırlayan ve Sunan: Selva Turaboğlu, 10 Haziran 2021 Perş. (Editör: Suavi Kemal Yazgıç)
 • “Edebiyat Söyleşileri”, TRT 2, Hazırlayan ve Sunan: Ahmet Murat Özel, 04 Ağustos 2021 Çrş. 23.00-24.00,
 • Hasan Akay'la Söyleşi: “Yapısökümü Yapısöküme Uğratmak -1-”, Söyleşiyi Hazırlayan: Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Olağan Hikâye, Sayı: 6, Ağustos 2021, s. 46-57
 • Hasan Akay'la Söyleşi: “Yapısökümü Yapısöküme Uğratmak -2-”, Söyleşiyi Hazırlayan: Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Olağan Hikâye, Sayı: 6, Ağustos 2021, s. 46-57
 • Hasan Akay'la Söyleşi: “Yapısökümü Yapısöküme Uğratmak -3-”, Söyleşiyi Hazırlayan: Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Olağan Hikâye, Sayı: 6, Ağustos 2021, s. 46-57
Aldığı Ödüller
 • HOMEROS ŞİİR İNCELEME ÖDÜLÜ 2005 - BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (Hasan Akay, “Şiir İnceleme” dalında ilk defa verilen Homeros Şiir İnceleme Birincilik Ödülü ödülünü kazanmıştır. 21 Mart 2005).
 • TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ÖDÜLÜ 1998. // “Edebî Tenkit” dalında, Cenab Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma (Kitabevi Yay., İst. 1998, 587 s.) adlı eseriyle 1998 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü ödülünü almıştır, Şubat 1999).
 • SUFFE ŞİİR ÖDÜLÜ 1983 (Gökkuşağı Alnım kitabındaki dört şiiriyle, M.Özçelik ile birlikte, Suffe Şiir Ödülü’nü aldı).
 • TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DENEME ÖDÜLÜ 2015 / “Deneme” dalında, Ehlidildeniz (Şule Yay., İst. 2015) adlı eseriyle 2015 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü ödülünü almıştır.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- TDE 509 Modern Türk Şiirine Teorik Yaklaşımlar Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 502 Yeni Türk Edebiyatının Metin Çözümlemeleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 531 Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 613 Metinlerarası İlişkiler Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 631 Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 137 Şehir ve Kültür Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TDE 213 Çocuk Edebiyatı Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TDE 307 Şiir Tahlilleri Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TDE 611 Türk Edebiyatında Hikâye Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 309 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı/ Şiir Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TDE 310 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı/ Nesir Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TDE 208 Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Milli Edebiyat Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TDE 612 Metin Yorumlama Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 604 Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- TDE 501 Metinlerle Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İletişim
 • AdresMerkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad.Yenikapı Mevlevihanesi No: 25 Zeytinburnu / İSTANBUL - Topkapı Yerleşkesi
İletişim Formu